Learn Singing, Guitar, Piano, Bass, Percussion at www.NEATcourses.com
Get Chords at www.NEATchords.com

bap
do kanns zaubere
Chords and lyrics

difficulty: expert



                Intro

                                              

| D     | Gmaj7 | Em9   | A7    |             

| D     | Gmaj7 | Em9   | A7    |             

| D^    | A/C#  | C9    | C9    |            

| G/B   | G/B   | A7sus4| A7    |            

                                                  

Vers 1

D                     Gmaj7              Em9            A7

E wies Blatt Papier, ne Bleisteff, ..Jedanke bei dir setz ich

D                     Gmaj7         Em9                    A7

ahm Finster un huur, wat sich ..avvspillt vuur der Duur, bess ich

      D^                A/C#            C9                C9

avvrotsch en die Zick, en der et dich fur mich nit joov

                    G/B             G/B           A7sus4            A7

un mir ming Levve vuurm Daach X op einmohl vuurkutt wie en Stroof.

Chorus 1

Cmaj7           Cmaj7             D             D     Cmaj7    Cmaj7         D      D

Do kanns zaubere, wie ding Mamm, die Kate laat, ..irjendsujet muss et sinn

Am         Am             Em9              Em9

jede And're hatt jesaat: 'Et ess zo spat,

                  C               C

da Typ ess faadisch, na da Typ

                  A7                A7

da krisste wirklich nit mieh hin.'

Vers 2

D                    Gmaj7        Em9              A7

Mem Rogge zur Wand, spasend ..un jede Naach voll woor ich,

D                     Gmaj7         Em9              A7

ming bessje Verstand hassend, ..total vun der Roll woor ich.

            D^                A/C#            C9              C9

T'schlemmste woor, als mir, wie do mich endlich registriert,

                   G/B              G/B          A7sus4              A7

entsetzlich klarwood, dat et jetz oder nie ..met uns zwei passiert.

Vers 3

D                         Gmaj7       Em9            A7

Mensch,woor ich nervos, als ich ..dir alles jesaat - hektisch

D                     Gmaj7            Em9               A7

un trotzdamm erlos, weil do mich ..nit treck ussjelaach un dich

      D^                    A/C                     C9          C9

fur mich intressiert hass, fur all da Stuss, da uss mir kohm

                   G/B             G/B                  A7sus4             A7

fur all da Laber, da ich jebraat hann, weil die Changs zo plotzlich kohm.

Chorus 2

Cmaj7           Cmaj7             D              D    Cmaj7   Cmaj7          D      D

Do kanns zaubere, wie ding Mamm, die Kate laat, ..irjendsujet muss et sinn

Am         Am             Em9               Em9

jede And're hatt jesaat: 'Et ess zo spat,

                  C               C

da Typ ess faadisch, na da Typ

                  A7                A7

da krisste wirklich nit mieh hin.'

Vers 4

D                     Gmaj7              Em9            A7

E wies Blatt Papier, ne Bleisteff, ..Jedanke bei dir setz ich

D                     Gmaj7        Em9                 A7

ahm Finster un huur en mich, ..krij' kaum jet notiert, weil ich

      D^              A/C            C9              C9

immer noch nit raffe, dat mir uns tatsachlich hann

              G/B              G/B            A7sus4          A7

un mir deshalb halt wiesmaache, dat do wirklich zaubre kanns.

Outro

| D     | Gmaj7 | Em9   | A7    |

| D     | Gmaj7 | Em9   | A7    |

| D^    | A/C#  | C9    | C9    |

| G/B   | G/B   | A7sus4| A7    |

hint:

e|---|---|---|---|-o-|

B|---|---|-o-|---|---|

D^ =   G|---|-o-|---|---|---|  -> corresponds to: D5

D|---|---|---|---|---|

A|---|---|---|---|---|



simplify

key

chords

key

original:   current:  

transpose  


D

Gmaj7

Em9

A7

G/B

A7sus4

Cmaj7

Am

C

None

expert

 

Learn the NEW Way to Sing With Freedom, Confidence, and Control

click to watch now