Learn Singing, Guitar, Piano, Bass, Percussion at www.NEATcourses.com
Get Chords at www.NEATchords.com

faith music manila
kahanga hanga
Chords and lyrics

difficulty: beginner                SONG TITLE : KAHANGA HANGA

BAND: FAITH MUSIC MANILA

Intro :

e|-5-5-7-9-10-9-7-5- ------|

B|------------------5------|

G|-------------------------|

D|-------------------------|

A|-------------------------|

E|-------------------------|

e|-5-5-7-9-10-9-7-9~-5-----|

B|-------------------------|

G|-------------------------|

D|-------------------------|

A|-------------------------|

E|-------------------------|

e|-5-5-7-9-10-9-7-9~-5-----|

B|-------------------------|

G|-------------------------|

D|-------------------------|

A|-------------------------|

E|-------------------------|

e|-5-5-7-9-10-9-7-9--------|

B|-------------------------|

G|-------------------------|

D|-------------------------|

A|-------------------------|

E|-------------------------|

A-D-E 4x

Kadakilaan ng Diyos na Hari

aking ihahayag

magpakailanman ang awit

ay magpasalamat

F#m-E 2x

sa Iyong ginawa

Makapangyarihan Mong gawa

A-D-E 4x

sa alinmang mga lahi

kadakilaan Moy makikita

Kahanga-hanga Mong pagkilos

Am/G inaasam

F#m-E 2x

ang Iyong ginawa

Makapangyarihan Mong gawa

Chorus:

D         E      F#m        D

Pupurihin Ka sa Iyo ay sasamba

D                        E      A

Walang hanggan pag-ibig Moy maranasan

D         E      F#m        D

Ikaw ang aming Dakilang Diyos

D                    

sa lahat ay ihahayag

D             E              A

Katapatan ant Kadakilaan Mo Hesus

THAT'S ALL..MY BROTHERS,

KEEP ON SERVING OUR LORD

JESUS CHRIST THE ORIGINAL SUPERMANsimplify

key

chords

key

original:   current:  

transpose  


D

E

F#m

A

1

4

5

6

9

beginner