Learn Singing, Guitar, Piano, Bass, Percussion at www.NEATcourses.com
Get Chords at www.NEATchords.com

faramarz aslani
age ye rooz
Chords and lyrics

difficulty: expert                Intro..

age ye rooz beri safar .......Bm

beri ze pisham bikhabar.......A

asir rooia ha misham .........G

do bare baz tanha misham......F#

be shab migam pisham bemoone....Bm

be bad migam ta sobh bekhoone....F#

be khooone az diare yari ,,,,,,,Bm

ke toosh mano tanha nazari ......F#

age faramoosham koni,,,,,,Bm

tarke aghoosh koni......A

parande ie darya misham ......G

too change moj raha misham.....F#

be shab migam pisham be moone .....Bm

miram ke har kasi bedoone........F#

miram be sooie oon diari ......Bm

chera miri tanham mizari .....F#

age ye roozi noome to........Bm

too gooshe man seda kone,,,,,A

do bare baz ghamet baid ,,,,,G

ke mano mobtala kone........F#

be del migam karish nabashe......Bm

be zare darde to dava she.....F#m

bere tooie tamoom joonam .....Em

ke baz barat avaz bekhoo,,,,,,,,,E

nammmmmm,,,,,,,,,,Bm

age bazam delet mikhad ,,,,,,Bm

yade yekdigar bashim ,,,,,,A

mesale aioom eghadim .......G

beshinimo sahar pashim,,,,,,F#simplify

key

chords

key

original:   current:  

transpose  


0

expert