Learn Singing, Guitar, Piano, Bass, Percussion at www.NEATcourses.com
Get Chords at www.NEATchords.com

finntroll
den sista runans dans
Chords and lyrics

difficulty: beginner                Den sista Runans dans

Capo 3. bund

Gitarre 1... chords.. Am Em Am Em cdur gdur Am Am ... chorus... gdur Am Em

Gitarre 2... das da unten

   Am         Em           Am      Em     cdur       gdur   Am        (Em)Am     Am...........

e|------------------------------------------------------------------------------|---------------|

B|------------------------------------------------------------------------------|---------------|

G|------------------------------------------------------------------------------|---------------|

D|------------------------------------------------------------------------------|---------------|

A|-0--0-0-3-2-------3-2-0--0-0-3-2--------3-2-3--3-3-5-3-2--2-2-3-2-0-0---3-2-0-|-0-0-3-2-0-----|

E|------------3--3-3---------------3--3-3-------------------------------0-------|---------------|

Am               Em               Am                            Em

Ensam rider månen över norrskenshimmelens rand,

cdur             gdur             Am               (Em)  Am

Svart ligger skogen, kall under frostherrens makt

Am               Em       Am        Em

Stigen leda djupt in bland fornfuror,

        cdur         gdur           am

mot glömskans och sl*tets land…

...

Am          Em       Am                 Em

Runorna skina i nattens mörka djupt,

cdur       gdur            am

De visa väg till sista dagars säte

gdur               Am                Em

Allt tystnar till nattmarans tjut,

gdur                        Am                    Em

Och runorna dansa till trollflöjtens läte

           Am            Em               Am                   Em

Denna natt allt ta sl*t, Denna natt vi alla fria stå

cdur         gdur             am        ......

Kvar blir eld stoft och rök

Am              Em        Am           Em    

Så splittras bergen, så brytas himmelen

cdur                gdur        am

Allt som bliva kvar äro eld, stoft och rök…

....

Am          Em       Am                 Em

Runorna skina i nattens mörka djupt,

cdur       gdur            am

De visa väg till sista dagars säte

gdur               Am                Em

Allt tystnar till nattmarans tjut,

gdur                        Am                    Em

Och runorna dansa till trollflöjtens läte

…Och runorna dansa till trollflöjtens läte…

…Och runorna dansa till trollflöjtens läte…

…Och runorna dansa till trollflöjtens läte…simplify

key

chords

key

original:   current:  

transpose  


Am

Em

3

6

0

beginner